Frakt av frukt och grönt

Det är viktigt att våra varor transporteras på ett sätt som ger så liten klimatpåverkan som möjligt. I första hand använder vi oss därför av tåg, båt eller lastbil.

En liten bråkdel av våra varor behöver transporteras med flyg, vilket innebär högre koldioxidutsläpp, även om våra inköpare gör vad de kan för att hitta andra alternativ. 

Att färsk frukt och grönsaker flygtransporteras kan bero på att det råder tillfällig brist på varan i Europa eller att efterfrågan är exceptionellt hög, till exempel under en viss högtid. En annan anledning kan vara kort hållbarhet och/eller att varorna är för ömtåliga att klara av en långväga frakt med annat transportmedel.

Information om var frukterna och grönsakerna kommer från ges på förpackningarna, prisskyltarna eller hyllkantsetiketterna i våra butiker.

Frukt och grönsaker som flygtransporteras:

Avokado fraktas nästan alltid med lastbil eller båt. Om det uppstår brist förekommer det att enskilda partier flygs in.

Färsk grön sparris transporteras med båt eller lastbil när den kommer från Europa under april till juli. Övrig tid sker frakt med flyg från Sydamerika. 

Färska bigarråer transporteras med båt eller lastbil när den kommer från Europa. Flygs in om de kommer från Sydamerika. 

Färska björnbär transporteras med båt eller lastbil när den kommer från Europa. Flygs in om de kommer från Sydamerika. 

Färska fikon transporteras med båt eller lastbil när den kommer från Europa. Flygs in om de kommer från Sydamerika.