Förvara maten rätt och förläng hållbarheten!

Varje år slängs det omkring 200 000 ton fullt ätbar mat i de svenska hemmen – och frukt och grönsaker är det som slängs mest. En färsk Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Willys visar att majoriteten av svenskarna vill minska sitt matsvinn. Samtidigt förvarar varannan person sina frukter och grönsaker på fel sätt, vilket påverkar hållbarheten.  

Kampen mot matsvinnet pågår dagligen i våra butiker. Men det är inte bara i butikerna som mat slängs, utan även i hemmen. Varje år slängs cirka 200 000 ton mat i de svenska hushållen. På uppdrag av Willys har Sifo genomfört en undersökning för att ta reda på svenskarnas attityd till matsvinn och vilken mat som flest förvarar fel, för längsta möjliga hållbarhet.

I undersökningen framkommer det att sju av tio (71%) aktivt minskat sitt matsvinn det senaste året. De vanligaste åtgärderna är att ta bättre vara på rester (75%) samt att lukta och känna på maten snarare än att gå på bäst-före-datum (63%). Däremot kan vi konstatera att det bara är 20 procent som satsar på att förvara maten smartare. 

Förvara maten hållbart
En jämförelse mellan hur svenskarna förvarar frukt och grönsaker med Livsmedelverkets rekommendationer visar att varannan svensk gör fel. Fyra av fem (78%) förvarar exempelvis gurka i kylen, medan rekommendationen är att den ligger svalt eller i rumstemperatur. Nästan tre av fyra (71%) förvarar också färska örter fel; majoriteten låter dem stå framme i rumstemperatur medan de i själva verket bör ligga i kylen för att hålla så länge som möjligt. Apelsiner, nektariner, äpplen, vindruvor och bär ska också ligga i kylen och inte i rumstemperatur som många tror.

100 ton frukt och grönsaker räddade
För att underlätta för både butiker och kunder att bidra till minskat svinn av frukt och grönsaker har Willys börjat sälja prissänkta lådor med frukt och grönsaker som annars skulle ha slängts. Initiativet blev snabbt en succé och Willys kunder har redan räddat 100 ton frukter och grönsaker från att hamna i soporna.

 

Om undersökningen: Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under 22-25 januari 2020. Totalt intervjuades 1127 personer i åldern 16-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel. Grafiken visar vilken mat som oftast förvaras fel.