Willys integritetspolicy

Willys är mån om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur Willys behandlar dina personuppgifter när du använder Willys Plus, Willys e-handel och Willys självscanning. Policyn anger även hur vi behandlar dina personuppgifter när du handlar i våra fysiska butiker, utan att vara ansluten till Willys Plus, eller när du besöker willys.se eller använder Willys app. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss.

Willys AB (Willys), org.nr 556163-2232, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Kamerabevakning
Information om vår kamerabevakning i butik kan du ta del av här.

1. Hur vi behandlar dina personuppgifter inom våra olika tjänster

Vår behandling av dina personuppgifter kan skilja sig åt beroende på vilken eller vilka tjänster du använder. Nedan förklarar vi hur vi behandlar dina uppgifter i Willys Plus, om du använder vår e-handel eller vår självscanning. Det framgår även vilka uppgifter vi behandlar om dig som inte är medlem och genomför köp i e-handeln eller i butik.

1.1 Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter som du lämnar till oss
Vi behandlar personuppgifter som lämnas av dig bland annat i samband med Willys Plus, e-handel, självscanning eller i samband med ett kundtjänstärende. Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är namn, person-/samordningsnummer, postadress, e-postadress, leveransadress, mobilnummer samt kredit- och betalkortsdata.

Vi behandlar också personuppgifter som genereras när du använder Willys Plus, vår e-handel samt självscanning. Det kan exempelvis vara uppgifter såsom köpta artiklar, belopp, inköpsställe, datum, betalsätt, nyttjande av kuponger och rabatter, scanningsenhet och avstämningar. Vi samlar även in information när du använder Willys digitala tjänster som exempelvis din IP-adress, webbläsarinställningar och besökshistorik.

Personuppgifter från tredje part
Utöver de uppgifter som du själv lämnat till oss eller som genereras om dig när du använder våra tjänster, samlar vi också in personuppgifter från offentliga adressregister (BisNode). Detta för att alltid vara säkra på att vi har korrekta uppgifter om dig. Vi använder oss vidare av personuppgifter från Insight One; vilka hämtar data från offentliga register. Exempel på sådan data kan vara hushållsstorlek och bilinnehav. Datan använder vi exempelvis för att förbättra vårt kunderbjudande och analyser.

1.2 Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Våra tjänsteleverantörer och samarbetspartners
Vi delar dina personuppgifter med andra företag inom vår koncern samt med våra leverantörer och samarbetspartners i de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster. De aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar då personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Dina personuppgifter kan därför komma att överföras till följande företag:

 • Axfood AB
 • Axfood IT AB
 • Dagab AB
 • Strålfors AB
 • Releasy AB
 • SMS-teknik AB

Därutöver kan dina personuppgifter komma att överföras till våra leverantörer av digitala kommunikationstjänster för att vi ska kunna ingå avtal med dig, genomföra inloggning samt kommunicera våra erbjudanden. Det kan även vara så att dina personuppgifter överförs till leverantörer och samarbetspartners av transporttjänster, leveransplanering och leveransinformationstjänster. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till våra IT-leverantörer för bl.a. drift-och support av våra IT-system.

Övriga mottagare
I förekommande fall delar vi dina personuppgifter med mottagare som agerar självständigt i förhållande till de tjänster som vi tillhandahåller dig. Dina personuppgifter kan därmed lämnas ut till följande mottagare:

MottagareÄndamålLaglig grund
Myndigheter (t.ex. Polisen eller Skatteverket)Lämna information i enlighet med lagkrav eller myndighetsbeslut.Rättslig förpliktelse
DomstolarLämna nödvändig information i samband med rättstvister.Berättigat intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk
Betaltjänstleverantörer (t.ex. Payex eller Klarna)För att kunna genomföra betalningar.Fullgörande av avtal
Potentiella köpare och säljare av vår verksamhetFörsäljning eller sammanslagning av verksamhet.Berättigat intresse

3 1.3 Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

För att ge dig en förståelse för hur vi behandlar dina personuppgifter inom våra olika tjänster beskriver vi nedan vilka slags personuppgifter vi behandlar och för vilka syften vi gör detta.

A. För att kunna hantera din beställning/köp
Tjänster som omfattas av detta ändamål:

 • Butiksköp och e-handel av medlemmar i Willys Plus
 • E-handel utan medlemskap i Willys Plus
 • Självscanning
Personuppgifter behandlas i huvudsak för att:De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:
 • Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans)
 • Identifiera dig och kontrollera din ålder
 • Registrera scanning av varor vid användande av vår självscanning
 • Hantera din betalning
 • Erbjuda olika betallösningar, inklusive analyser för att veta vilka betallösningar som ska erbjudas dig. Detta kan innefatta kontroll mot din betalningshistorik som görs av betaljtjänstleverantören
 • Hantera reklamations- och garantiärenden avseende en beställd eller köpt produkt eller tjänst.
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer) 
 • Betalinformation (t.ex. maskat kortnummer, transaktionstidpunkt, kortinnehavare) 
 • Orderinformation (t.ex. vilken vara som du har beställt eller om varan ska levereras till annan adress) 
 • Person- eller samordningsnummer (gäller enbart för dig som är medlem i Willys Plus) 
 • Willys Plus-nummer (gäller enbart för dig som är medlem i Willys Plus) 
 • Köp- och orderhistorik (gäller enbart för dig som är medlem i Willys Plus) 
 • Information vid självscanning (t.ex. scannade artiklar, belopp, scanningsenhet, butik)

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtalet om butiksköp, köp via ehandeln och självscanning av medlemmar i Willys Plus, alternativt avtalet om ditt köp i ehandeln utan att vara Willys Plus-medlem.
Lagringsperiod:
Medlem i Willys Plus: Se avsnitt 1.4. för att läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.
Inte medlem i Willys Plus: Om du gör köp via e-handeln, men inte är medlem i Willys Plus, sparar vi dina personuppgifter så länge som det behövs för att tillhandahålla våra tjänster i ehandeln. För att kunna hantera reklamationer och uppföljning av ev. bedrägerier innebär det att vi sparar uppgifter om ditt köp i sex månader.

B. För att kunna hantera ditt medlemskap, skapa dina personliga sidor och administrera ditt användarkonto på Willys.se och i vår app
Tjänster som omfattas av detta ändamål:

 • Willys Plus
 • E-handel av medlemmar i Willys Plus
Personuppgifter behandlas i huvudsak för att: De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.: 
 • Behandla din ansökan eller uppsägning av tjänsten
 • Säkerställa din identitet och ålder
 • Ge dig behörighet att logga in
 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter
 • För att du ska kunna följa din orderhistorik
 • Hantera dina val av inställningar och uppgifter om betalningshistorik och betalsätt
 • För att du ska kunna spara inköpslistor
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
 • Willys Plus-nummer
 • IP-adress
 • Lösenord
 • Maskat kortnummer för det kort du valt att spara/koppla till ditt medlemskap
 • Köp- och orderhistorik
 • Inställningar på ditt användarkonto, exempelvis om betalningshistorik och betalsätt
 • Person- eller samordningsnummer

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtalet om medlemskap i Willys Plus.
Lagringsperiod: Se avsnitt 1.4. för att läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

C. För att kunna hantera kundtjänstärenden
Tjänster som omfattas av detta ändamål:

 • Willys Plus
 • Butiksköp och e-handel av medlemmar i Willys Plus
 • Butiksköp och e-handel utan medlemskap i Willys Plus
 • Självscanning
Personuppgifter behandlas i huvudsak för att:De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.: 
 • Kommunicera med dig som kund och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier)
 • Säkerställa din identitet eller
 • Utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support) 
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
 • Vår korrespondens med dig
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt
 • Användaruppgifter för Mina Sidor t.ex. vid inloggningsproblem (gäller endast medlemmar i Willys Plus)
 • Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig för supportärenden
 • Information om hur du som kund interagerat med hemsidan och appen, d.v.s. hur du om kund använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.
 • Vi behandlar viss hälsodata när det är nödvändigt för att hantera ett kundtjänstärende. Det kan t ex röra uppgifter om en allergisk reaktion och/eller hälsotillstånd. Dessa uppgifter lämnas av dig i samband med kundtjänstärendet
 • Person- eller samordningsnummer (gäller endast medlemmar i Willys Plus)

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hjälpa dig om du har frågor eller problem när du använder våra tjänster.
Lagringsperiod:
Medlem i Willys Plus: Korrespondens i kundtjänstärenden sparas i 12 månader eller så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser gentemot dig. Generell information om hur vi sparar uppgifter om dig som medlem i Willys Plus finns i avsnitt 1.4.
Inte medlem i Willys Plus: Korrespondens i kundtjänstärenden sparas 12 månader för oregistrerade kunder i e-handeln eller så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser gentemot dig. Generell information om kundtjänstärende sparas inte.

D. För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser
Tjänster som omfattas av detta ändamål:

 • Willys Plus
 • Butiksköp och e-handel av medlemmar i Willys Plus
 • Butiksköp och e-handel utan medlemskap i Willys Plus
 • Självscanning
Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:
 • Uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut (t.ex. avseende krav i bokföringslagen samt lagar som reglerar ålderskrav vid köp av vissa varor)

Sådana krav kan också avse produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t.ex. vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
 • Vår korrespondens med dig
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt
 • Köp- och orderhistorik
 • Användaruppgifter för Mina Sidor (gäller endast medlemmar i Willys Plus)
 • Person- eller samordningsnummer 

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.
Lagringsperiod: Personuppgifterna sparas under så lång tid som krävs för att uppfylla respektive rättslig förpliktelse, exempelvis bokföringslagen kräver bevarande av uppgifter i 7 år.

E. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Willys tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort
Tjänster som omfattas av detta ändamål:

 • Willys Plus
 • E-handel av medlemmar i Willys Plus
 • Självscanning
Personuppgifter behandlas i huvudsak för att: De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:
 • Göra tjänster mer användarvänliga, t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler, ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra Willys sortiment och leveranser
 • Ta fram underlag i syfte att planera nyetableringar av butiker och lager 
 • Ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten 
 • För utvärdering och förbättring av kunderbjudanden samt direktmarknadsföring
 • Willys Plus-nummer
 • Köp- och orderhistorik
 • Ålder 
 • Butikstillhörighet 
 • Postnummer 
 • Eventuell korrespondens och feedback från dig avseende Willys tjänster och produkter
 • Betalningssätt
 • Tekniska data rörande enheter som du som kund använder och inställningar, t. ex. språkinställning, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform
 • Användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik)
 • Information om hur du som kund interagerat med Willys digitala kanaler d.v.s. hur du som kund använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.
 • Data från Insight One, ex bilinnehav eller hushållsstorlek 

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort.
Lagringsperiod:
Medlem i Willys Plus: Se avsnitt 1.4 för att läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.
Inte medlem i Willys Plus: Dina uppgifter sparas, om du har betalt med faktura, i sex månader och annars som längst i 14 dagar från genomfört köp i e-handeln.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Willys tjänster, produkter och system utför vi generella analyser i aggregerad form, d.v.s. inte på individnivå, avseende t.ex.

 • Hur våra kunder använder våra webbsidor och andra digitala kanaler (t.ex. vilka sidor eller del av sidor som besökts, hur besökarna når och lämnar tjänsten samt vilka sökningar besökarna gjort på våra sidor)
 • Köp- och orderhistorik
 • Ålder
 • Geografisk ort och/eller demografi
 • Enskilda kunders feedback avseende våra tjänster och produkter och resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar och
 • Data från kunders enheter och tekniska inställningar.

F. För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott
Tjänster som omfattas av detta ändamål:

 • Willys Plus
 • Butiksköp och e-handel av medlemmar i Willys Plus
 • Butiksköp och e-handel utan medlemskap i Willys Plus
 • Självscanning
Personuppgifter behandlas i huvudsak för att: De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.: 
 • Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser genom t.ex. kamerabevakning i butik
 • Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt våra användarvillkor
 • Skydda och förbättra våra IT-miljöer mot angrepp och intrång
 • För att kontrollera att kunder hanterar självscanningen på ett korrekt sätt, att scannade varor överensstämmer med plockade varor (s.k. avstämning)
 • Person- eller samordningsnummer
 • Bildinspelningar från kamerabevakning
 • Användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik)
 • Köp-och orderhistorik
 • Data rörande enheter som kunden använder och inställningar, t. ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform
 • Information om hur du som kund interagerat med hemsidan och appen, d.v.s. hur du som kund använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc. 
 • Resultat från avstämningar i självscanningen (gäller enbart självscanningskunder) 

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser om sådana föreligger. I övriga fall är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt tvingande av att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott riktade mot oss eller våra kunder, eller för att vi annars ska kunna tillvarata rättsliga intressen. Kamerabevakning sker endast i den omfattning detta är tillåtet enligt gällande lagstiftning. För mer information, se överst i Willys integritetspolicy.
Lagringsperiod: Personuppgifterna sparas under så lång tid som det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller vidta åtgärder för att tillvarata rättsliga intressen i anledning av brott eller annat missbruk. Inspelat material från kamerabevakning i butik sparas maximalt i två månader. Undantag gäller om materialet blir föremål för en polisanmälan, då materialet behöver sparas under den tid polisen har behov av materialet.

G. För att kunna ge förmåner och erbjudanden till dig enligt villkoren för medlemskap i Willys Plus
Tjänster som omfattas av detta ändamål:

 • Willys Plus
Personuppgifter behandlas i huvudsak för att: De kategorier av personuppgifter som kan behandlas för att lämna förmåner och erbjudanden är bl.a.: 
 • Erbjuda dig förmåner såsom värdecheckar, generella och personliga erbjudanden, gåvor eller annan direktmarknadsföring
 • Genomföra analyser av de uppgifter som vi samlar in för samma syfte, t.ex. av hur du använder våra webbsidor och andra digitala kanaler (t.ex. vilka sidor och delar av sidor du besökt och vilka sökningar du gjort), din köp- och orderhistorik, ålder, bostadsort samt dina inställningar i våra digitala tjänster
 • Namn
 • Willys Plus-nummer 
 • Person- eller samordningsnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress och mobilnummer)
 • Butikstillhörighet
 • Postnummer
 • Köp- och orderhistorik
 • Uppgift om medkontohavare

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtalet om medlemskap i Willys Plus.
Lagringsperiod: Se avsnitt 1.4 för att läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Baserat på de uppgifter vi samlar in om dina köp, ditt inköpsställe samt kunder med liknande köpbeteende gör vi en analys på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för de riktade erbjudanden, exempelvis inom särskilda produktkategorier, som du som kund kan få. Olika medlemmar kan därför få olika förmåner och erbjudanden, till exempel kan du som handlar produkter med ekologisk märkning få extra erbjudanden på ekologiska produkter.

Obs! Du som medlem har alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål inkl. analyser för detta ändamål. Läs mer om dina rättigheter under avsnitt 5.

H. För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse på willys.se och i Willys-appen för dig som medlem i Willys Plus
Tjänster som omfattas av detta ändamål:

 • Willys Plus
Personuppgifter behandlas i huvudsak för att: De kategorier av personuppgifter som kan behandlas för att leverera en personligt anpassad upplevelse är bl.a.:
 • Ge dig som medlem ett personligt anpassat innehåll, t.ex. genom att visa relevanta produktrekommendationer, personligt anpassad presentation av erbjudanden
 • Förenkla din användning av våra tjänster, t.ex. genom att visa en sammanställning av dina köp och hur mycket du har sparat på att nyttja ditt medlemskap, samt spara inköpslistor, ge förslag på inköpslistor samt spara valt betalsätt i syfte att underlätta framtida köp
 • Namn
 • Willys Plus-nummer
 • Person- eller samordningsnummer
 • Butikstillhörighet
 • Köp- och orderhistorik
 • Angivna val avseende produkter och tjänster
 • Uppgift om medkontohavare 

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtalet om medlemskap i Willys Plus.
Lagringsperiod: Se avsnitt 1.4 för att läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Baserat på de uppgifter vi samlar in om dina köp, ditt inköpsställe samt kunder med liknande köpbeteende gör vi en analys på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för de produktrekommendationer och den personligt anpassade presentationen av erbjudanden som du kan få. Olika medlemmar kan därför få olika rekommendationer och olika sortering av erbjudanden.

1.4 Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Om inte särskild lagringsperiod angivits under 1.3 ovan sparar vi dina personuppgifter endast så länge som de behövs för att tillhandahålla våra tjänster enligt vårt avtal med dig om Willys Plus, självscanning och e-handel. Medlemskapet gäller tillsvidare. Om ditt medlemskap varit inaktivt och senaste registrerade köp eller självscanning ägde rum för mer än 24 månader sedan, har vi rätt att avsluta ditt medlemskap. Om ditt medlemskap avslutas på initiativ av dig själv som kund eller på initiativ av oss avidentifieras dina uppgifter inom 7 dagar från avtalets upphörande.

När det gäller din interaktion med willys.se och vår app som inloggad medlem sparas denna information i 90 dagar från inloggningstillfället.

1.5 Hur vi hanterar person- och samordningsnummer

Vi kommer endast behandla ditt person- och samordningsnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat starkt skäl. Inom Willys Plus kan du koppla ditt bankkort för att identifiera dig som medlem i samband med köp i butik. Om du inte har kopplat ditt bankkort eller glömt kortet kan du uppvisa legitimation för att identifiera dig som medlem.

I samband med inloggning på Mina sidor i digitala kanaler kan du identifiera dig som medlem genom att ange ditt Willys Plus-nummer. Som ett alternativ kan du även använda ditt personnummer.

Den alternativa möjligheten att identifiera dig med personnummer erbjuds för att säkerställa en effektiv hantering och kundnöjdhet.

Ditt personnummer används även för att upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter om dig detta sker via BisNode.

2. Cookies och sociala medier

Nedan kan du läsa om hur vi hanterar cookies och liknande tekniker samt uppgifter från sociala medier.

2.1 Cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår hemsida och i våra webbtjänster. I vår cookiepolicy kan du läsa om hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies.

2.2 Sociala medier

För närvarande kan du följa oss via Facebook, Instagram, TikTok, YouTube och Linkedin. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som Willys själva publicerar eller annars kan påverka publiceringen av.

3. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras kontinuerligt i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

4. Var dina uppgifter behandlas

Vi strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifter som behandlas i de IT-system vi använder för att tillhandahållande våra tjänster kan dock komma att delas med IT-leverantörer utanför EU/EES.

Vi använder oss t.ex. av IT-leverantörer för hosting-, drifts- samt av supporttjänster utanför EU/EES, vilket innebär att dina personuppgifter kan komma att behandlas av dessa leverantörer på uppdrag av oss.

För närvarande förekommer att vi delar personuppgifter med vår hosting- och driftsleverantör i Indien vid behov av tekniska supporttjänster.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla kvalitativa och tillförlitliga tjänster med säker teknik. Vi säkerställer en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter genom tillämpning av kommissionens standardavtalsklausuler och delar på så sätt dina personuppgifter med mottagare utom EU/EES med stöd av artikel 46.2 i dataskyddsförordningen.

Du får tillgång till standardavtalsklausulerna samt mer information om dessa genom att klicka på denna länk: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att utöva ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Dina rättigheter beskrivs nedan.

5.1 Rätt till tillgång

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Du har också rätt att få uppgift om våra ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen.

Om vi tar emot en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål och inom en månad.

Du hittar mer information om hur du gör en begäran om tillgång till dina personuppgifter på vår hemsida www.willys.se/artikel/dataskydd.

5.2 Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt rättelse av uppgifterna.

5.3 Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

 • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats,
 • du invänder mot en avvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för oss som väger tyngre,
 • du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål,
 • personuppgifterna inte behandlats i enlighet med gällande reglering,
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, eller om.

Trots din begäran om radering av personuppgifter har vi dock rätt att fortsätta behandlingen och inte tillmötesgå din begäran om behandlingen är nödvändig för:

 • att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av,
 • att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt radering av uppgifterna.

5.4 Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om:

 • du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl,
 • du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta,
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av vår användning,
 • vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk,
 • du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har angett för ett ändamål. Du kan då begära begränsad behandling under den tid som vi behöver för att kontrollera om våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om du har lämnat ditt samtycke.

Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt begränsning av behandling av uppgifterna.

Vi kommer att informera dig på förhand om begränsningen av personuppgiftsbehandlingen upphör.

5.5 Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Intresseavvägning för berättigat intresse
Du har möjlighet att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av intresseavvägning. Vi kommer i sådana fall att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)
Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s k profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål.

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Givetvis har du en möjlighet att endast tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden på Mina sidor men inte mejl. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen för marknadsföringsändamål i allmänhet eftersom vi då har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig.

Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt att uppgifterna inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

5.6 Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). En förutsättning är att behandlingen kan ske automatiserat och att det är tekniskt möjligt.

Du som medlem i Willys Plus har således rätt att få uppgifter om din köphistorik överförda till annan personuppgiftsansvarig.

5.7 Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ditt klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten).

6. Hur du kontaktar oss

Om du har du frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter
Willys AB (Willys)
Falkenbergsgatan 3
412 85 Göteborg
Telefon: 031-733 31 00
Fax: 031-733 31 80
www.willys.se/artikel/kundservice
Org. nr. 556163-2232

Kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud
Telefonväxel: 08-553 99 000 (fråga efter Axfoodkoncernens Dataskyddsombud)
E-post: dataskyddsombud@axfood.se

7. Fastställelse och ändring av integritetspolicyn

Integritetspolicyn fastställdes av Willys AB den 2018-11-19, uppdaterad 2024-02-09.

Den senast uppdaterade versionen av integritetspolicyn finns alltid på www.willys.se/artikel/dataskydd. Vid uppdateringar av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter kommer du att få information om detta via e-post.