E-handelsvillkor

Gällde från och med 2020-05-26 till och med 2022-01-09.

Allmänt
Här följer köpvillkoren som gäller när du e-handlar från willys.se.* Villkoren gäller mellan dig som kund och Willys som butik.

Avtal och kunduppgifter
För att e-handla på willys.se måste du ha fyllt 18 år.

Som kund är du ansvarig för att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Om du misstänker att någon obehörig fått tillgång till dina inloggningsuppgifter ska detta anmälas till kundtjänst. Om en sådan anmälan inte gjorts ansvarar du för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter.

Willys förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning, exempelvis om felaktiga personuppgifter har uppgivits. Willys förbehåller sig rätten att stänga av dig som e-handelskund. Vid eventuell avstängning blir du informerad om detta.

Beställning och avbokning
På willys.se kan du se vilka tider som finns tillgängliga för leverans samt när du senast måste genomföra din beställning för respektive leveranstid. På willys.se kan du se vilka tider som finns tillgängliga för leverans samt när du senast måste genomföra din beställning för respektive leveranstid. För att se tillgängliga tider kan du klicka på ikonen med en lastbil.

När Willys mottagit din order skickas en beställningsbekräftelse via e-post. I denna bekräftelse kan du se vilka möjligheter du har att ändra och/eller makulera din order.

Det kostar inget att avboka en order, om du avbokar enligt informationen i din beställningsbekräftelse.

Varor
På willys.se visas viss produktinformation för varje vara men för fullständig produktinformation och uppgifter som tillverkningsdag och bäst före-datum hänvisas du till varans förpackning. Gällande information om ingredienser och allergener så är det alltid märkningen på en varas förpackning som gäller.

Willys reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- eller skrivfel på hemsidan. Exempel på sådana fel kan vara felaktig information i produktbeskrivningen, att en bild inte återger produktens exakta utseende eller att det anges felaktigt pris på en vara.

Om du väljer att handla som gäst på willys.se eller på fristående Willys Hämta, kan vi inte verifiera din ålder och du får därför inte tillgång till åldersbegränsade varor, t.ex. läkemedel, tobak och energidrycker.

Ersättning av varor
Om en vara som du beställt inte finns i butiken/lagret vid plocktillfället, så ersätts den med en likvärdig vara. Om du inte vill ha en ersättningsvara finns det möjlighet att avsäga sig detta.

Eventuella ersättningsvaror finns med i den plockbekräftelse som skickas ut via e-post samma dag varorna levereras. Du betalar alltid det lägsta priset av den beställda varan och den plockade likvärdiga varan.

Då ursprungsland på frukt och grönt kan variera från dag till dag, förbehåller sig Willys rätten att leverera frukt och grönt med annat ursprungsland än det som anges vid beställning. Om ursprungslandet på frukt och grönt är ett annat vid leverans än vid beställning så redogörs detta som en ersättningsvara i plockbekräftelsen.

Priser
willys.se har samma ordinarie prissättning som fysiska Willys-butiker. De priser som anges när du slutför din order är de priser som gäller för din beställning.

Reservation för viktvaror samt kassar
Priset på s.k. viktvaror, till exempel frukt och grönt eller kött, baseras alltid på varans vikt och fastställs när ordern har plockats och varan har vägts. För att du vid orderläggning ska få en uppfattning om varans storlek och vad den kommer kosta, anges en snittvikt som är baserad på vad en sådan vara brukar väga. Vid betalning används snittvikten för att kunna reservera ett belopp innan varan blivit plockad och vägd. För att ta höjd för en eventuell prisjustering som kan uppstå om den beräknade vikten skiljer sig från den plockade vikten, reserveras ett tillägg på 10 procent av varukorgens sammanlagda värde. När varan är plockad och vägd korrigeras det reserverade priset utifrån den faktiska vikten. Butiken/lagret har alltid som ambition att plocka en mängd som motsvarar din order.

I det tillägg som reserveras ingår även en uppskattad kostnad för bärkassar. Hur många kassar som används för en order, samt vad kostnaden totalt blir för dessa, fastställs först när ordern är plockad. När ordern är plockad korrigeras det reserverade priset utifrån det faktiska antalet kassar.

Avgifter

  • Vid hemleverans debiteras en plockavgift och en hemleveransavgift.
  • Vid upphämtning i butik debiteras en plockavgift.
  • Vid upphämtning i butik samma dag debiteras en plockavgift och en expressavgift för extra snabb hantering.
  • Vid upphämtning på fristående Willys Hämta debiteras en plockavgift och en hämtavgift.

Betalning
Du betalar din order med bank- eller kontokort från Visa, Mastercard eller American Express alternativt genom fakturabetalning genom Klarna. Det går inte att betala med kontanter, checkar eller presentkort. 

1. Betalkort: I samband med att du slutför din order reserveras ett belopp från ditt konto. Själva kortdebiteringen sker efter att din order är plockad. Transaktionen bokförs normalt inom fem bankdagar från din leverans- eller upphämtningsdag. 
Köpet sker via betalningslösningsleverantören PayEx Finance AB (”PayEx”). När du registrerar dina betal- eller kreditkort skickas du och dina uppgifter (krypterade med en referens) till PayExs (Willys samarbetspartner för kortbetalningar) betalsida som är SSL-krypterad och där fyller du i ditt kortnummer. Willys sparar således inte dina betal- eller kreditkortsnummer. I de fall du väljer att spara kortuppgifter görs det hos PayEx och Willys skickar vid dina följande beställningar samma referens med envägskryptering till PayEx. PayEx är certifierat enligt PCI-DSS och all kommunikation som sker vid betalning är krypterad för säker Internetöverföring. Genom att registrera din betalning godkänner du PayEx villkor.

2. Fakturabetalning: Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

  • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.
  • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.
  • Betala Direkt: Betala Direkt baseras på autogiro och ditt konto debiteras först när butiken har hanterat din beställning och skickat din order. Villkoren för Betala direkt finner du här.
  • Vid upphämtning på fristående Willys Hämta debiteras en plockavgift och en hämtavgift.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här. För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår integritetspolicy här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

Hemleverans och upphämtning
Willys erbjuder leverans genom hemleverans, upphämtning i butik och på hämtstationer. 

När din order är plockad får du en plockbekräftelse via e-post och på leveransdagen kommer du att motta ett SMS med beräknad leveranstid. Upphämtning eller hemleverans sker sedan inom det tidsintervall du valt. Willys har som ambition att leverera din order på angiven leveranstid, men med reservation för eventuella förseningar och driftstörningar. Dina varor anses levererade när du hämtat dem eller när du vid hemleverans tagit emot dem samt signerat att din leverans har anlänt, alternativt att varorna lämnats vid din ytterdörr. Om du inte signerar din leverans vid möte med transportör, förbehåller sig Willys rätten att inte leverera dina varor.

Om Willys inte kan utföra åtaganden mot dig till följd av omständigheter som kan anses ligga bortom Willys kontroll så utgör detta inte ett avtalsbrott. Willys förbehåller sig rätten att ändra eller stänga leveranser med kort varsel, exempelvis vid hinder i trafiken p.g.a. väderförhållanden, trafikolyckor eller liknande omständigheter eller vid Force Majeure-liknande situationer såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, konflikt på arbetsmarknaden, eldsvåda eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för Willys. Vid den typen av situationer kommer Willys dock alltid försöka utföra åtaganden i möjligaste mån och i de fall där detta inte är möjligt kompensera dig i skälig omfattning.

Legitimationskontroll
Oavsett leveransmetod förbehåller Willys sig rätten att begära legitimation vid utlämning av varor. Kan legitimation inte uppvisas vid leverans av order som innehåller varor med åldersgräns har Willys rätt att neka utlämning av varorna med åldersgräns. Varan/varorna med åldersgräns tas då tillbaka till butiken/lagret.

Om du inte kan ta emot eller hämta varorna
Om du inte kan ta emot dina varor vid hemleverans gör transportören en bedömning om varorna kan lämnas. Under förutsättning att transportören kommer fram till din ytterdörr lämnas varorna utanför dörren. När varorna har lämnats övergår ansvaret för varorna till dig. Om en port eller grind hindrar oss från att nå fram till din dörr lämnas varorna inte kvar. Åldersbegränsade varor som kräver legitimationskontroll lämnas aldrig kvar. Om varorna inte kan lämnas tas de tillbaka till butiken/lagret som plockat dina varor. För att få bekräftelse på om du har möjlighet att hämta upp varorna i butik, vänligen kontakta kundtjänst. Om du då avstår från att hämta dina varor kommer du att debiteras för hela ordervärdet. Om du vid upphämtning i butik inte har möjlighet att hämta dina varor inom det tidsintervall du valt, vänligen kontakta kundtjänst. Om du avstår från att hämta dina varor kommer du att debiteras för hela ordervärdet. 

Reklamation
Om något går fel eller om du önskar reklamera en vara ska kundtjänst kontaktas så snart som möjligt efter att fel har upptäckts, dock senast inom 14 dagar. Kreditering på grund av fel eller reklamation görs till samma kort som uppgavs när du lade din order. Willys kommer inte att leverera en ny vara.

Enligt Willys frukt- och gröntgaranti samt köttgaranti får du dubbla pengarna tillbaka om du av någon anledning inte är nöjd med kvaliteten och reklamerar en vara inom produktkategorierna frukt & grönt samt färskt kött.

Ångerrätt
Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) gäller inte ångerrätt för livsmedel och andra dagligvaror. Du har alltså ingen ångerrätt för köpta varor.

För varor som inte definieras som dagligvaror kan du ansöka om ångerrätt med ångerblankett från Konsumentverket (KO).

Kundtjänst
Vid frågor och reklamationer ombeds du kontakta kundtjänst via ehandel@willys.se eller 0771-71 70 00.

Behandling av personuppgifter
Willys behandlar dina personuppgifter, såsom dina kontaktuppgifter, betal- och orderinformation bl.a. för att kunna hantera din beställning. Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy på www.willys.se/artikel/dataskydd.

Tvist
Vid en eventuell tvist hänvisas du till Allmänna Reklamationsnämnden.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
www.arn.se

Willys följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Som konsument har du möjlighet att använda dig av EU-kommissionens ODR-plattform (online dispute resolution) rörande tvistlösning på nätet.

*Tjänster som erbjuds av willys.se tillhandahålls av Willys AB och Strömstad Supermarket AB (butik Willys Strömstad):

Willys AB
Falkenbergsgatan 3
412 86 Göteborg
e-post: info@willys.se
Org. nr. 556163-2232

Strömstad Supermarket AB
Oslovägen 50
452 35 Strömstad
Org. nr. 556909-4237
e-post: info@willys.se

Kundtjänst: ehandel@willys.se
Tel: 0771-717000