Villkor Willys Plus

(Gäller från och med 2020-10-19)

Allmänt Willys Plus
Willys Plus är ett kostnadsfritt lojalitetsprogram, som är utfärdat av Willys AB (organisationsnummer 556163–2232), nedan Willys. Willys Plus är personligt och kan bara nyttjas av dig själv. Willys Plus syftar till att erbjuda dig som kund en personligt anpassad köpupplevelse med relevanta erbjudanden och kommunikation. Willys Plus är ett digitalt lojalitetsprogram som du tar del av via willys.se och i Willys-appen. Du får även digitala utskick med information och erbjudanden. 

Vem kan ansluta sig till Willys Plus?
För att bli Willys Plus-kund måste du ha fyllt 18 år. En eller flera medsökande kan anslutas till huvudsökandes Willys Plus.

Ansökan till Willys Plus
Ansökan till Willys Plus görs genom att uppge personnummer/samordningsnummer, e-postadress och telefonnummer via willys.se eller i Willys-appen. Om du vill gå med i Willys Plus utan personnummer eller samordningsnummer, har skyddad identitet eller är folkbokförd utomlands ansluter du dig via en webblankett på willys.se.

Identifiering av Willys Plus-kund i butik
Som Willys Plus-kund kan du använda flera identifieringsmöjligheter i våra bemannade kassor:

 • Ditt bankkort/betalkort/kreditkort som kopplats till ditt Willys Plus
 • Ditt personnummer genom att visa upp din legitimation
 • Ditt Willys Plus-nummer
 • Ditt utfärdade Willys Plus-kort

Om du vill använda en obemannad kassa i form av självutcheckning kan följande identifieringsmöjligheter användas:

 • Ditt bankkort/betalkort/kreditkort som kopplats till ditt Willys Plus
 • Ditt personnummer genom att ange det eller scanna din legitimation
 • Ditt Willys Plus-nummer
 • Ditt utfärdade Willys Plus-kort/självscanningskort

Du som självscannar med handscanner kan även använda obemannad kassa i form av utcheckning via självscanning. Här identifierar du dig med ditt utfärdade Willys Plus-kort/självscanningskort eller ditt körkort. 

Identifiering av Willys Plus-kund på webb och i app
Som Willys Plus-kund kan du använda flera identifieringsmöjligheter på vår webb och i vår app:

 • Ditt personnummer
 • Ditt samordningsnummer
 • Ditt Willys Plus-nummer

Kundens ansvar för identifieringsuppgifter
Som kund är du ansvarig för att ingen annan kan använda dina medlemsidentifieringsuppgifter (inloggningsuppgifter, ditt bankkort/betalkort/kreditkort som kopplats till ditt Willys Plus, din legitimation, ditt Willys Plus-nummer samt ditt Willys Plus-kort). Om du misstänker att någon obehörig fått tillgång till dina identifieringsuppgifter enligt ovan ska detta anmälas snarast till kundtjänst. Om en sådan anmälan inte gjorts ansvarar du för alla köp som gjorts med dina identifieringsuppgifter. 

Willys förpliktelser

 • Hantera ditt medlemskap i Willys Plus samt administrera ditt användarkonto på Willys.se och i Willys app
  Willys åtar sig att hantera ditt medlemskap i Willys Plus och administrera ditt användarkonto på Willys.se och i Willys app. 
 • Lämna förmåner och erbjudanden till dig 
  Willys åtar sig att lämna förmåner och erbjudanden - såsom rabatter, generella och personliga erbjudanden, gåvor eller annan direktmarknadsföring - till kunder som vid var tid bedöms aktuella för dessa förmåner och erbjudanden. Dessa förmåner och erbjudanden baserar sig på analyser av de uppgifter som vi samlar in för samma syfte.
 • Leverera en personligt anpassad upplevelse
  Willys åtar sig att leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster. Detta innefattar att:
  o ge dig som Willys Plus-kund ett personligt anpassat innehåll, t.ex. genom att visa relevanta produktrekommendationer, personligt anpassad presentation av erbjudanden, samt
  o förenkla din användning av våra tjänster, t.ex. genom att visa en sammanställning av dina köp och hur mycket du har sparat på att nyttja Willys Plus, samt spara inköpslistor eller valt betalsätt i syfte att underlätta framtida köp.

Bankkort/betalkort/kreditkort som bärare av ditt Willys Plus
Du kan använda ditt bankkort/betalkort/kreditkort som bärare av ditt Willys Plus. Vissa bankkort/betalkort/kreditkort accepteras dock inte. När du betalar med kopplat kort får du automatiskt dina Willys Plus-rabatter och dina köp registreras.

Koppling av bankkort/betalkort/kreditkort sker i bemannad kassa i någon av våra Willys/Willys Hemma-butiker. Du uppvisar legitimation eller ditt Willys Plus-nummer. Kortnumret på ditt bankkort/betalkort/kreditkort kommer inte lagras i våra system annat än i krypterad form enligt gällande säkerhetsregler. När du byter bankkort behöver du koppla ditt kort på nytt.

Willys Plus kopplat till våra självscanningstjänster
Våra självscanningstjänster, antingen med vår handscanner eller kundens mobiltelefon, är frivilliga och de kan enbart kan användas av de kunder som valt att ansluta sig till Willys Plus samt har ett svenskt personnummer. Som Willys Plus-kund har du möjlighet att självscanna i samtliga Willys-butiker som erbjuder våra självscanningstjänster. För att plocka ut en handscanner kan du skanna ditt körkort alternativt dra ditt personliga självscanningskort i butiken. För att scanna med din mobiltelefon loggar du in i Willys-appen med dina inloggningsuppgifter. Precis som för Willys Plus är all självscanning personlig och kan inte brukas av eller överlåtas till annan. 

All självscanning på Willys skall genomföras enligt föreskrivna rutiner.  Exempelvis ska kunden scanna alla artiklar; d.v.s. om kunden köper olika smaker av artikeln, ska varje smak scannas var för sig. Kunden förbinder sig till att ta del av dessa instruktioner innan kunden börjar att självscanna. 

Kund som använder Willys självscanningstjänster med handscanner ansvarar för att alla varor som kunden tar genom butikens utcheckningskassa har registrerats för betalning, antingen genom registrering i handscannern eller, om detta inte varit möjligt, genom att visa upp varan för registrering i en bemannad utcheckningskassa. Du som scannar med mobilen ansvarar på motsvarande sätt för att alla varor scannats innan köpet betalas via mobilen. 

Slumpvis avstämning i självscanningen
Du som kund är medveten om och accepterar att butiker i vissa fall kommer att genomföra så kallad avstämning avseende handel genom självscanning på Willys. Avstämning innebär att samtliga eller delar kundens varor scannas av butikspersonalen. Syftet med avstämning är dels att säkerställa att varorna scannats korrekt, dels att förebygga missbruk av självscanning på Willys. Normalt sker avstämningen vid slumpvis valda tillfällen och då får kunden och kassören besked om detta i utcheckningskassans display alternativt i appen, när kunden ska betala. Om summan som framgår av kundens scanning och den summa som framgår av butikens avstämning skiljer sig åt förbinder sig kunden att acceptera den summa som framgår av butikens scanning. Du som kund är medveten om och accepterar att registrerade avvikelser kan komma att påverka sannolikheten för att kunden blir föremål för ny avstämning vid senare inköp, samt att uppgift om avvikelse som framkommer i samband med avstämning registreras och behandlas i butikens datorsystem och inom Willys för att utvärdera funktion och användning av självscanning på Willys.

Willys och butiken förbehåller sig rätten att efter särskild prövning ensidigt återkalla kundens anslutning till självscanning på Willys. 

Behandling av personuppgifter och köpinformation
Willys Plus behandlar dina personuppgifter, såsom dina kontaktuppgifter och dina köp för att skapa en relevant köpupplevelse för dig. Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy på www.willys.se/artikel/dataskydd.  

Avtalstid och villkorsändringar
Willys Plus gäller tillsvidare. Om ditt Willys Plus varit inaktivt och senast registrerade köp ägde rum för mer än 24 månader sedan, eller om tjänsten har missbrukats, har Willys rätt att avsluta ditt Willys Plus. Willys har rätt att ändra i villkoren för Willys Plus. Ändringarna kommer att publiceras en månad före villkorsändringarna träder i kraft. De vid var tid gällande villkoren finns tillgängliga på www.willys.se.

Kontakt
Har du frågor om Willys Plus, kontakta gärna din butik eller kundtjänst.

Kundtjänst Willys Plus
Box 1915
581 18 LINKÖPING

Telefon: 0771-717000

www.willys.se/kontakt

Tidigare villkor
Våra tidigare villkor för Willys Plus hittar du här.