Bra Miljöval

Vi är stolta över att alla våra butiker är märkta med Bra Miljöval. Det är Naturskyddsföreningens tuffa miljömärkning för butiker som har ett genuint engagemang i miljöfrågor och som gör ett gediget miljöarbete. 

När du handlar hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hänsyn till vår miljö och omvärld i stort som smått. Det gäller alla våra butiker, från den största Willys-butiken till den minsta Willys Hemma-butiken

En butik som är märkt med Bra Miljöval måste uppfylla en rad kriterier som rör allt från sortimentet i hyllorna till hur man arbetar för att minimera och ta hand om butikens avfall och minskar energiförbrukningen så mycket som möjligt. För att säkerställa att vi verkligen lever upp till kriterierna genomför Bra Miljöval regelbundet butiksbesök där butikens miljöarbete sätts under lupp. Kriterierna för att få bära märkningen Bra Miljöval är som sagt många, men några exempel är:

  • Butiken har ett brett utbud av ekologiska och miljömärkta varor, som är tydligt skyltat och lätt att hitta. 

  • Butiken har en miljöansvarig medarbetare som får utbildning för att öka sitt kunnande inom miljöområdet. 

  • I butiken används endast miljömärkta rengöringsmedel, förbrukningsvaror och papper.

  • Vissa varor, som är särskilt dåliga ur miljösynpunkt, väljs bort i sortimentet. Det gäller till exempel rödlistad fisk eller ej miljömärkt tvättmedel.

  • Butiken källsorterar allt avfall.