Bra Miljöval

Våra butiker är märkta med Bra Miljöval. Det innebär bland annat att vi driver ett gediget miljöarbete och att det finns ett brett utbud av ekologiska och miljömärkta produkter i butiken.

Märkta med Bra Miljöval
Vi är stolta över att alla våra butiker lever upp till kraven för Bra Miljöval för livsmedelsbutiker. Det är Naturskyddsföreningens tuffa miljömärkning för butiker som har ett genuint engagemang i miljöfrågor och som gör ett eget gediget miljöarbete. En butik som är märkt med Bra Miljöval måste uppfylla en rad kriterier som rör allt från sortimentet i hyllorna till hur man arbetar för att minimera och ta hand om butikens avfall och minskar energiförbrukningen så mycket som möjligt. För att säkerställa att butiken verkligen lever upp till kriterierna genomför Bra Miljöval regelbundet kontroller där butikens miljöarbete sätts under lupp.

En tuff miljömärkning
Bra Miljöval för livsmedelsbutiker ställer krav både på butikens sortiment och på driften av butiken. Ett av målen med Bra Miljöval är att göra det så enkelt som möjligt för konsumenten. Därför avstår butiker som är märkta med Bra Miljöval från att sälja en del varor som är dåliga ur miljösynpunkt, t ex hotad fisk och skaldjur. Av samma anledning är de ekologiska och miljömärkta varorna tydligt utmärkta med gröna hyllkantsetiketter, så att kunden lätt kan hitta dem.

I märkningen finns det också krav på att butiken ska bidra till att fasa ut miljöskadliga kemikalier, dels genom sortimentet – på en del hyllor, t ex tvättmedelshyllan, finns enbart miljömärkta alternativ – och dels genom att endast miljömärkta städprodukter används i butiken. Ett annat område i märkningen är att butiken ska bidra till mindre påverkan på miljö och klimat bland annat genom att minska energianvändningen och mängden osorterat avfall.

Samtliga butiker märkta
Alla Willys-butiker har varit märkta sedan 2010 och 2017 märktes även de sista, minsta Willys Hemma-butikerna. Willys är den enda kedjan i Sverige där samtliga butiker har Bra Miljöval-märkningen.

Mer klimatvänlig väg till butiken

Mer klimatvänlig väg till butiken

Mer klimatvänlig väg till butiken

Vill du ta dig till din butik på ett mer miljövänligt sätt? Leta rätt på din butik här och klicka på ”Färdbeskrivning” för att hitta vägbeskrivningar via kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar.