Miljömärkta leksaker

I plast kan det finnas tillsatsämnen som inte är bra vare sig för människor eller miljö, och allt fler letar efter miljömärkta alternativ, till exempel till plastleksaker. Därför har vi i år Svanen-märkta plastleksaker i vårt sommarspecial-sortiment.

Svanen-märkta leksaker:
Svanen-märkningen garanterar att produkten har kontrollerats och klarat högt ställda krav på råvaror, ytbehandling och med avseende på miljö- och hälsofarliga ämnen. Svanen ställer också krav på att leksaken ska hålla länge.

Undviker kemikalier
Willys arbetar med att identifiera och undvika olämpliga kemikalier. SIN-listan används för vägledning. ”SIN-listan” (Substitute it now) är det internationella kemikaliesekretariatets (Chemsec) lista på ämnen som de anser bör fasas ut på grund av risker de utsätter människor och miljö för. Chemsec är en fristående organisation, vilken grundats av fyra svenska miljöorganisationer, som syftar till att skynda på utfasningen av farliga ämnen och därmed snabbare nå miljömålet ”Giftfri miljö”.

Vi arbetar även specifikt för att fasa ut produkter som innehåller PVC och Bisfenol A och S, idag är alla kvitton och prisetiketter på Willys helt bisfenol A- och S-fria.