Vi minskar plastförbrukningen

Nedskräpning av plast i naturen är ett problem i världen, så också i Sverige. Vårt mål är att minska plastanvändningen inom vår verksamhet med 25% till år 2025. Här kan du läsa mer om vad vi gör.

Vi vill bidra till att minska den negativa miljöpåverkan av plast. Både genom att minska vår egen användning av plast och genom att hjälpa våra kunder välja grönare alternativ, till exempel pappers- eller flergångspåsar istället för plastpåsar. Och när plast faktiskt är det bästa eller enda möjliga valet, så vill vi att det ska vara så bra plast som möjligt – till exempel plast som går att återvinna, som är tillverkad av sockerrör eller av returplast som återvunnits. 

Skatt på plastpåsar
Från den 1 maj 2020 är alla plastpåsar belagda med en skatt. Det innebär att priset på plastbärkassar kommer att öka, och vi kommer att börja ta betalt för de små plastpåsarna som man plockar bl a frukt och grönsaker i. Men vi har gott om andra alternativ som du kan bära hem maten i! Till exempel våra nya papperspåsar, som du hittar i frukt- och gröntavdelningen. Vi säljer också flergångspåsar, både mindre påsar som du kan använda till t ex frukt och grönsaker och större kassar som du kan använda igen och igen. Bra för både miljön och plånboken! 

Grönare förpackningar
Vi strävar efter att ha miljöanpassade förpackningar för alla våra egna märkesvaror och senast år 2022 ska alla förpackningar gå att materialåtervinna. Materialet i plastförpackningarna byts löpande ut från fossil råvara till förnybar. År 2015 var vi först ut i Sverige med frivillig pant på saftflaskor. I dag pantas majoriteten av de saftflaskor som säljs under våra egna varumärken av våra kunder.

Bättre material 
Att återvinna plast är mer klimatsmart än att producera ny. Våra vanliga plastbärkassar är tillverkade av 80 procent returplast. De mindre plastpåsarna, som används bl a för frukt och grönsaker, är tillverkade av råvara från sockerrör istället för fossil råvara.

Utfasning av engångsartiklar
Vi håller på att fasa ut engångsartiklar av plast från vårt sortiment. Sugrör, plastmuggar och engångsbestick av plast ersätts successivt av liknande artiklar tillverkade av andra material.

Källsortering och återvinning
När det gäller plast som vi själva förbrukar i form av emballage och liknande tar vi förstås hand om den så omsorgsfullt vi bara kan. Vi källsorterar och har egen insamling av mjukplast genom vår grossist Dagab. På det sättet behövs ingen extra transport för att hämta sorterad plast - den följer med våra lastbilar tillbaks efter att de lämnat varor i butikerna.