Utfasning av produkter i PVC och med bisfenol

I plast kan det finnas tillsatsämnen som inte är bra vare sig för människor eller miljö, och allt fler letar efter alternativ som är bättre för miljö och hälsa. På Willys arbetar vi för att fasa ut produkter som består av PVC eller innehåller bisfenol A och S. Idag är alla kvitton och prisetiketter på Willys helt fria från bisfenol A- och S. Med några få undantag har vi valt bort varor som består av PVC. På så vis bidrar vi till en utveckling mot mer miljömässigt hållbara plaster, samtidigt som vi minskar risken att du som kund utsätts för farliga kemikalier.

PVC
PVC är en plasttyp som är problematisk på flera sätt. Eftersom PVC framställs från det cancerframkallande ämnet vinylklorid kan det innebära arbetsmiljörisker i samband med tillverkningen. Produktionen av PVC medför dessutom betydande kvicksilverutsläpp, både globalt och i Sverige. PVC innehåller ofta mjukgörande ftalater som "läcker" ur produkterna under användningstiden. Flera av dessa ftalater klassas fortplantningsstörande och har därför minskat i användning på senare år, men de förekommer fortfarande i relativt stor utsträckning. PVC är också den plasttyp som kräver i särklass flest andra kemiska tillsatser. På Naturskyddsföreningens hemsida kan du läsa mer om kemikalier och miljögifter: http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/miljogifter

Andra kemikalier
Förutom utfasningen av varor med PVC och bisfenol arbetar Willys också med att identifiera och undvika andra olämpliga kemikalier. SIN-listan används för vägledning. SIN-listan (Substitute It Now) är det internationella kemikaliesekretariatets (ChemSec) lista på ämnen som de anser bör fasas ut på grund av risker de utsätter människor och miljö för. ChemSec är en fristående organisation, vilken grundats av fyra svenska miljöorganisationer, som syftar till att skynda på utfasningen av farliga ämnen och därmed snabbare nå miljömålet "Giftfri miljö".