Resurseffektiva butiker.

När vi jobbar med energieffektivitet, källsortering och smartare transporter så är det inte bara bra för klimatet. Vi sparar också pengar som vi kan investera i lägre priser.

Minskad energianvändning
I en matbutik går det åt en hel del energi, för att värma eller kyla butiken och för att driva alla kylar och frysar. Vi har i många år jobbat för att minska vår energianvändning och har under årens lopp tagit stora kliv. Till exempel har vi satt lock och dörrar på kylar och frysar och vi har investerat i bra och moderna kyl- och fryssystem. I många av våra butiker har vi möjlighet att återvinna värmen som alstras för att driva kyl- och frysanläggningar och använda till uppvärmning av butiken. I vissa butiker innebär det att vi inte behöver tillföra någon energi alls för att värma upp butiken under stora delar av året, hela butikens uppvärmningsbehov tillgodoses genom de egna systemen. Listan över åtgärder för att spara energi kan göras lång. Små förändringar gör stor skillnad i längden när man som vi har mer än 200 butiker. Därför är ingen åtgärd för liten. Som till exempel att byta belysningen till energisnål LED-belysning, stänga dörrar och lastingångar eller att stänga av vissa dryckeskylar nattetid. Arbetet har gett resultat. Nu är vi på god väg mot vårt nästa mål: Att minska energianvändningen med ytterligare 10 procent. Hösten 2022 påbörjade vi åtgärden att släcka ner butikernas belysning under nattetid för att minska vår elförbrukning ytterligare.

Förnyelsebara energikällor
All el som vi köper till våra butiker är förnyelsebar och ursprungsmärkt samt märkt med Bra Miljöval, vilket innebär att den är baserad på sol-, vind-, vattenkraft, eller biobränslen. Många butikstak har stor yta och god potential för att installera solcellsanläggningar. Idag kan du bland annat se anläggningarna från ovan på ett flertal Willys-butiker runt om i Sverige. Vi har också genomfört en stor kartläggning över var det mer kan passa att installera solcellsanläggningar, och vi räknar med att fler anläggningar kommer att tas i bruk under kommande år. Målet är att vi ska ha minst 40 solcellsanläggningar i drift inom vår koncern senast år 2025.

gronabutiker_laddstationer_600x400.jpg

Ladda elbilen

Vid några av våra Willys-butiker kan våra kunder nu ladda sina elbilar samtidigt som de fyller matkassarna. Smidigt!

gronabutiker_klimatkompensera_600x400.jpg

Hemleverans

När våra kunder väljer att få maten hemlevererad, klimatkompenserar vi för utsläppen som sker vid leveransen.

gronabutiker_energianvandning_600x400.jpg

Energi

Genom att t ex investera i moderna kyl- och fryssystem minskar vi aktivt energianvändningen i våra butiker.

Mindre plast
Vi vill bidra till att minska den negativa miljöpåverkan av plast. Därför har vi satt upp ett mål om att minska plastanvändningen inom vår verksamhet med 25 procent till år 2025. Vi strävar efter att ha miljöanpassade förpackningar för alla våra egna märkesvaror och senast år 2025 ska alla förpackningar gå att materialåtervinna. Våra vanliga Willys-plastpåsar är tillverkade av 80 procent returplast. Att införa pant på plastflaskor är ett bra sätt att öka andelen förpackningar som återvinns. 2015 var vi första aktör att införa pant på saftflaskor med vårt eget varumärke Garant. Efter det har vi också infört pant på Garants färska juicer och smoothies.

Genom att använda kundkorgar med minst 60% återvunnen plast sparar vi ungefär 3 ton nyplast varje år. Kundkorgarna byts ut successivt i alla våra butiker vid nybeställning och våra sprillans nya butiker får dem från start. 

Skatt på plastpåsar
På grund av att alla plastpåsar belagts med skatt år 2020 har priset på våra plastbärkassar ökat, och vi tar även betalt för de små plastpåsarna för frukt och grönsaker. Men vi har gott om andra alternativ som du kan bära hem maten i! Till exempel våra papperspåsar som du hittar i frukt- och gröntavdelningen. Vi säljer också flergångspåsar – både mindre påsar som du kan använda till exempelvis frukt och grönsaker, och större kassar som du kan använda igen och igen.

Källsortering
Vårt mål är att så lite som möjligt av det avfall som skapas i våra butiker ska gå till förbränning. Istället källsorterar vi och återvinner allt som går, vilket som minst innebär wellpapp, mjukplast, hårdplast, glas, metall och miljöfarligt avfall. När det är möjligt i kommunen skickar vi också matavfall till utvinning av biogas. För att kunna sortera så effektivt det bara går har vi tänkt ut flera smarta lösningar. Som ett exempel undviker vi onödiga transporter genom att vårt logistikbolag Dagab hämtar returplast samtidigt som de lämnar varor i butikerna. Dessutom har vi utvecklat ett eget system som gör det möjligt att se hur mycket varje butik slänger av olika typer av material. På det sättet får vi koll på vart vi kan förbättra oss, möjlighet att sätta mål och följa hur vi lever upp till dem.

Klimatpåverkan
Vårt direkta klimatavtryck kommer från köldmedia – som används i kylar och frysar – egna transporter från lager till butik, elanvändning och resor i tjänsten. År 2009 började vi ställa om till mer miljövänliga köldmedier i våra kyl- och frysanläggningar. Varutransporterna är en viktig nyckel till minskad klimatpåverkan. Inom vår koncern arbetar vi för fossilfria transporter och för användning av hållbara drivmedel. Vårt logistikbolag, Dagab, var först ut med lastbilar som körs på flytande biogas, gas som i första hand tillverkas av sopor, t ex matavfall. Flytande biogas kan ersätta diesel som drivmedel och därmed bidra till en renare miljö. Jämfört med 2009 har klimatpåverkan från vår egen verksamhet på koncernnivå minskat med mer än 75 procent fram till och med 2016. Målet är att koncernens verksamhet ska ha netto noll-utsläpp senast 2030. Det innebär att vi ska se till att minska våra utsläpp av växthusgaser så mycket vi kan. Det som ändå släpps ut kompenseras.

Laddstationer för elbilar
Nu kan våra kunder passa på att ladda bilen medan de handlar sin mat. Några av våra Willys-butiker, bland annat i Sundsvall, Gävle, Karlstad, Bro, Växjö och Sollentuna, har fått laddstationer uppsatta på sina parkeringar. Tillsammans med Incharge Sverige från Vattenfall vill vi att fler ska kunna använda fossilfria alternativ på vägarna.