Gröna butiker, röda priser

För oss är kopplingen mellan gröna butiker och röda priser glasklar. När vi hushåller med våra resurser gör vi inte bara miljön en tjänst. Vi sparar också pengar som vi kan investera i lägre priser. Därför jobbar vi bland mycket annat för att förbruka så lite energi som möjligt och att källsortera så mycket som möjligt.

Satsar på solceller
Vi köper inte bara förnyelsebar el. Vi producerar el också! För att bli ännu mer hållbara i vår energiförbrukning har vi valt att sätta upp solceller på flera av våra butikstak. Vårt mål inom koncernen är att minst 25% av alla lämpliga butiks- och lagerlokaler ska ha solceller på sina tak. Idag kan du bland annat se anläggningarna från ovan på Willys-butikerna Göteborg Sisjön, Stockholm Länna samt Uppsala Gränby. Butikerna i Ystad, Kungsbacka Södercity, Finspång, Södertälje Vasa, Härnösand samt Örnsköldsvik väntas börja få solcellsdriven el levererad från och med sommaren 2020. Bra, eller hur?

Svinnsmart är hållbart
Matsvinn är tyvärr svårt att undvika i en livsmedelsbutik. Men att slänga mat känns inte bra i magen, trots att vi förstås tar hand om matavfallet så ansvarsfullt som möjligt. Därför har vi startat Svinnsmart, som går ut på att ta vara på mat som annars skulle ha slängts. Vårt mål är att halvera vårt matsvinn fram till 2025. Här kan du läsa mer om Svinnsmart och vårt arbete för att minska vårt matsvinn och mätta fler magar.

Miljömärkt el
All el som vi köper till våra butiker är förnyelsebar och ursprungsmärkt. Dessutom är den, precis som våra butiker, märkt med Bra Miljöval, vilket innebär att den är baserad på sol-, vind-, vattenkraft, eller biobränslen.

Krafttag för minskad energiförbrukning
Mellan 2009 och 2015 minskade vår energianvändning per kvadratmeter butiksyta med 15 procent. Nu är vi på god väg mot vårt nästa mål; Att minska energianvändningen med ytterligare 10 procent.

Listan över åtgärder för att spara energi kan göras lång. Små förändringar gör stor skillnad i längden när man som vi har över 200 butiker. Därför är ingen åtgärd för liten. Genom att exempelvis sätta glaslock och dörrar på kylar och frysar minskar vi energiförbrukningen med upp till 50 procent. Andra exempel på hur vi sparar energi är att vi byter belysningen till energisnål ledbelysning, stänger dörrar och lastingångar ordentligt och stänger av vissa dryckeskylar nattetid.  

 

Mindre sopor, mer återvinning
Det är oundvikligt att skapa avfall i en livsmedelsbutik. Men vårt mål är att så lite som möjligt av avfallet ska gå till förbränning. Istället källsorterar vi och återvinner allt som går. När det är möjligt i kommunen skickar vi också allt matavfall till utvinning av biogas. Vi undviker också onödiga transporter genom att vår returplast hämtas samtidigt som nya varor lämnas i butikerna.

Att vi källsorterar är bra både för miljön och för din plånbok. Istället för att betala för att bli av med avfall får vi betalt för råvaror som vi kan lämna till återvinning. Det i sin tur gör det möjligt för oss att sänka priserna.