Rädda Barnen

Som en av Rädda Barnens huvudpartners har vi på Willys ett långsiktigt engagemang i arbetet för barns rättigheter, i och utanför Sverige. Vi vill vara en positiv kraft i samhället och ser samarbetet som ett sätt att omsätta våra värderingar till handling. Bland annat kan våra kunder skänka pengar via gåvoknappen på våra pantmaskiner. 

Sedan 2010 har våra kunder skänkt över 20 miljoner kronor till Rädda Barnen via gåvoknappen på våra pantmaskiner. Det tycker vi är helt fantastiskt! Pengarna går oavkortat till Rädda Barnens viktiga arbete för barn i Sverige och i utlandet. Tillsammans är vi med och bidrar till Rädda Barnens arbete för en tryggare värld. 

Pengarna som tidigare skänkts via pantknapparna har bland annat bidragit till att Rädda Barnen nått fler barn i krig och katastrofer såsom de situationer som drabbat Syrien, Jemen och Bangladesh. En del av pengarna har också gått till Rädda Barnens arbete i Sverige, till exempel satsningen På Lika Villkor som syftar till att stötta barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

Vill du också vara med och stötta Rädda Barnens arbete? Läs mer här.