Samhällsengagemang

Vi lever för allas rätt till bra mat och tycker att det är självklart att den rätten borde innefatta alla. Tyvärr är det inte så idag. Såväl inom som utanför Sveriges gränser är det många som saknar basala rättigheter som mat, trygghet och arbete. Genom våra samarbeten med olika organisationer vill vi medverka till att så många som möjligt kan duka fram bra mat på middagsbordet varje kväll.

Lokala organisationer
Många av våra butiker har idag samarbeten med lokala organisationer som Frälsningsarmén, Stadsmissionen eller Svenska Kyrkan. Butikerna skänker överbliven mat som inte längre går att sälja, men som fortfarande håller fullgod kvalitet, till exempel varor som närmar sig bäst före-datum eller förpackningar som har fått sig en törn. Maten går till exempel till soppkök och utdelning av matkassar till människor som lever i social eller ekonomisk utsatthet. 

Julen är en högtid där utsattheten är extra svår. För att bidra till att fler ska få möjligheten att ta del av värme, gemenskap och god julmat skänker många av våra butiker ett stort julbord till sina lokala samarbetsorganisationer.

Samarbete med Rädda Barnen
Som en av Rädda Barnens huvudpartners vill vi bidra till att stärka barns rättigheter och möjligheter i Sverige och övriga världen. Sedan vårt samarbete inleddes 2010 har våra kunder oavkortat skänkt över 20 miljoner kronor till Rädda Barnen via gåvoknappen på våra pantmaskiner. Det tycker vi är helt fantastiskt! Vi på Willys har dessutom, bland annat genom ”dubbla upp”-kampanjer under vissa månader, bidragit med mer stöd under kriser då behovet av hjälp varit extra stort. Pengarna som vi och våra kunder skänker har bland annat bidragit till att Rädda Barnen nått fler barn i krig och katastrofer, såsom de som drabbat Syrien, Jemen och Bangladesh.

En stor del av pengarna går till Rädda Barnens verksamhet i Sverige, dels till arbetet med att skapa en trygg och inkluderande idrott fri från övergrepp, kränkningar och diskriminering, och till satsningen På Lika Villkor som syftar till att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

Vill du också vara med och stötta Rädda Barnens arbete? Läs mer här.

Ett första steg på arbetsmarknaden
Att komma in på arbetsmarknaden kan vara svårt, om man inte har någon tidigare erfarenhet, om man inte pratar perfekt svenska eller om man har särskilda behov. Genom att erbjuda praktikplatser eller anställning ger vi många en chans att få erfarenheter och kunskaper som gör att man kanta sig vidare i yrkeslivet och karriären. Hos oss har tusentals killar och tjejer tagit sina första steg på arbetsmarknaden. Vi samarbetar nära och gärna med arbetsförmedlingen, men också med andra organisationer.