Sociala matbutiker

I sociala matbutiker kan människor som lever i ekonomisk utsatthet köpa livsmedelsöverskott till kraftigt reducerade priser. Willys har donerat inredning och hjälpt till att bygga flera av de sociala butiker som finns i Sverige idag. Vi är huvudpartner till Skåne Stadsmissions sociala butik Matmissionen. Vi har även varit med och stöttat ytterligare ett koncept, MatRätt, som Räddningsmissionen har öppnat i Göteborg.

Mindre svinn blir win-win
Idén bakom sociala butiker är att minska matsvinn, genom att ta tillvara på mat som annars skulle ha slängts eller prissänkts och sålts i vanliga livsmedelsbutiker. Maten kan nu istället säljas till ett kraftigt reducerat pris, till människor som lever i ekonomisk utsatthet och har svårt att få pengarna att räcka till. På så sätt uppstår en win-win-situation. I butikerna finns även möjligheter för människor som står långt från arbetsmarknaden att arbetsträna.

Flera platser i Sverige
Matmissionen är Sveriges första kedja med sociala matbutiker som finns på flera olika platser i landet. Butikerna i Stockholm drivs av Stockholms Stadsmission och i Skåne drivs butikerna av Skåne Stadsmission. I Göteborg finns flera MatRätt-butiker, som är en franchise till Matmissionen och drivs av Räddningsmissionen. 

Donera mat och stötta drift
Willys har bidragit med inredning och utrustning till flera av Matmissionen-butikerna och flertalet av våra medarbetare har engagerat sig ideellt för att bygga upp butikerna och fylla dem med varor. Willys bidrar också genom att donera överbliven mat från flera av våra butiker. Vi är partner till Matmissionen i Malmö (och snart även i Helsingborg), och förutom att vi har hjälpt till att bygga upp butiken, så stöttar vi i vårt samarbete med Skåne Stadsmission butiksdriften med kunskap, utbildningar och arbetsintegrationsinsatser. Vi är även strategisk partner till Räddningsmissionen i Göteborg och har varit med under öppningen av den andra MatRätt-butiken genom att stötta med både inredning, kompetens och arbetskraft.

Läs gärna mer om Matmissionens viktiga verksamhet hos Axfood, Stockholms StadsmissionRäddningsmissionen och Skåne Stadsmission