Vår klimatpåverkan

Willys ska ha nettonollutsläpp från den egna verksamheten senast 2030. Detta ska uppnås genom flera åtgärder.

Vi ska minska vår elanvändning med 10% per m2 till senast 2025 (basår 2020) och investerar i köldmedia som genererar mindre utsläpp. 
Bland annat har kedjan tagit beslut om att släcka ner belysningen på fasader, skyltar och parkeringar. 
På alla butiker där det är möjligt – där Willys själv kan styra över frågan – kommer all belysning att släckas efter stängning och tändas först när butiken öppnar igen på morgonen. 
Andra åtgärder är att justera temperaturen i butikerna, ställa om ventilationen, byta ut ljuskällor till LED-armaturer och stänga av kylrum, kyldiskar och transportfrysar på nattetid när de inte används.

Förändrad försäljningsmix ger mindre utsläpp
Willys har som mål att årligen minska klimatpåverkan per kilo såld mat.
Inom Axfood kommer den största delen av utsläppen indirekt av matproduktionen och därför görs det insatser för att minska utsläppen från våra kunders livsmedelsinköp. 
Vi satsar på mer Frukt och Grönt i kundkorgen vars utsläpp från produktionen är mindre än den från animaliskt protein.

Halverat matsvinn till 2025
Att minska matsvinnet är inte bara bra för plånboken men även för klimatet, då vi tar tillvara på maten som redan finns och vars utsläpp redan har skett. Läs mer här.

Klimatkompenserade e-handelstransporter
Alla våra transporter inom e-handel är klimatkompenserade genom Eken Financing AB, Biokol.se och Solvatten.
Genom företaget Eken får svensk skog som skulle ha kalavverkats växa i ytterligare tio år för att fortsätta binda kol. 
Solvatten arbetar för att ge människor i utvecklingsländer rent och varmt vatten på ett bärbart sätt utan utsläpp av växthusgaser, i en dunk där vatten värms upp av solen. 
Biokol.se framställer småskalig biokol av träflis och lokala skörderester. Biokolen bryts ned sakta och binder därför kol under lång tid. Samtidigt gör biokolen så att jordstrukturen förbättras och vattenbehovet minskar.