Sifoundersökning

På uppdrag av Willys har Sifo genomfört en undersökning för att ta reda på vilken mat som slängs mest i de svenska hushållen. En spännande undersökning och med ett resultat som nog säkert kan kännas igen av de flesta.

Vad mättes? Vilka matvaror befinner sig på topp tre hos svenskarnas matvaror de mest sällan lyckas använda upp – vilka är mest svinndumma.
Frågeställning: Om du tänker på matvaror som du slänger innan de tagit slut, vilka tre matvaror känner du att du mest sällan lyckas använda upp hela av?
Fråga: Om du tänker på matvaror som du slänger innan de tagit slut, vilka tre matvaror känner du att du mest sällan lyckas använda upp hela av?
Mätperiod: 19-22 januari 2021.

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under 19-22 januari 2021.
Totalt intervjuades 1061 personer i åldern 18-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.
Grafiken visar de mest vanliga matvaror som vi mest sällan använder upp.