Tester och testmetoder

Du som söker jobb hos oss ska vara säker på att du får en rättvis bedömning. I vår rekryteringsprocess använder vi oss av objektiva och tillförlitliga urvalsmetoder.

Kompetensbaserad rekrytering handlar om att utgå från tydligt definierade kompetenser och fokusera på det genom hela rekryteringsprocessen – från behovsanalys, via urval och tester, CV-granskning, intervjuer, referenser och slutlig sammanvägning. Enklare uttryckt handlar det om att veta vad man letar efter och hålla sig till det, utan att distraheras av annat som inte är viktigt för den tjänst som utannonseras. Vi vill veta vem som har bäst förutsättningar att lyckas i rollen, samtidigt som vi bedömer alla sökande på ett objektivt och rättvist sätt.

Tidigt i vår rekryteringsprocess låter vi kandidater besvara ett eller flera tester för att på ett objektivt och datadrivet vis få fram en kandidatprofil gällande personlighet och problemlösningsförmåga. Resultatet kan sammanfattas som kandidatens potential mot utlyst tjänst och ligger till grund för den fortsatta processen.

Vi använder följande metoder och verktyg

Grundläggande krav för rollen/CV
I de flesta fall finns vissa skallkrav gällande formella meriter eller erfarenheter i relation med utlyst tjänst. Det kan exempelvis röra sig om krav på C-körkort, viss utbildningsnivå, ledarerfarenhet eller erfarenhet av ett specifikt arbetsområde.

Personlighetstester
Nästa steg i processen är tester. Tester gör urvalsprocessen mer träffsäker och mer rättvis för dig som söker arbete hos oss. En objektiv urvalsprocess gör att alla kandidater bedöms på samma sätt. Det minimerar även risken att fördomar och förutfattade meningar påverkar vår bedömning och ser till att bedömningen handlar om det som är relevant för aktuell tjänst.

Tester vi använder oss av:
MAP (Measuring and Assessing Individual Potential) är ett test som ger en utförlig beskrivning av din personlighet och som, med dokumenterad precision, bedömer lämpligheten för vissa specifika uppgifter i arbetslivet generellt, eller i en speciell roll hos oss.
Tidsåtgång: max 2h, i praktiken ca 30-40 min.

För vissa tjänster använder vi oss även av ett problemlösningstest. Matrigma är ett matristest som mäter problemlösnings- och slutledningsförmåga. Tack vare sin icke-verbala form är testet mindre känsligt för kulturella skillnader mellan individer. Testet utmanar förmågan att se samband, fylla i luckor, där information saknas, och att se relationer mellan olika objekt. 
Tidsåtgång: 40 respektive 12 minuter – vi använder två varianter beroende på vilken roll man söker.

Dina testresultat är endast åtkomliga för HR-medarbetare som är utbildade och certifierade i testerna då detta krävs för att tolka testerna.

Kompetensbaserad intervju
Det här är en strukturerad intervju som handlar om att utvärdera din förmåga att utföra det som krävs för att lyckas i rollen. Vi ställer frågor om hur du har agerat i olika situationer som vi vet är viktiga. Fokus ligger på erfarenheter, tidigare beteenden och vad man åstadkommit, snarare än på hypotetiska eller allmänna beskrivningar om vad som är viktigt i olika situationer.

Referenser
Vi har som princip att be om två eller tre referenser från dig, varav minst en är någon som varit din chef eller arbetsledare.