HemJobba hos ossVåra roller

Våra roller

Hos oss kan du arbeta antingen i butik eller på vårt supportkontor i Göteborg. Vi har över 200 butiker från Kalix i norr till Trelleborg i söder, fördelade på våra två butikskoncept Willys och Willys Hemma.

Här kan du träffa tre av våra medarbetare som berättar om sina roller, samt läsa mer om de olika rollerna och avdelningarna vi har på Willys.

Det här kan du jobba med

Butik Willys & Willys Hemma

Butiksmedarbetare
Som butiksmedarbetare träffar du dagligen våra härliga kunder som besöker butiken, samtidigt som du ser till att hyllorna är fulla av fräscha varor, butiken är ren och snygg och att kunderna kan utföra sina köp. Här jobbar du huvudsakligen inom någon av avdelningarna färsk, kolonial eller kassalinjen, men ska kunna alla avdelningar då du under dagen kan få hjälpa till där det behövs. Det är inget stillasittande jobb – du kan räkna med att ta närmare 20 000 steg per arbetsdag! Som butiksmedarbetare kan du även ha extra uppgifter som att exempelvis jobba med butikens miljöarbete eller med att koordinera e-handeln.

Arbetsledare Willys Hemma
Att vara arbetsledare på Willys Hemma innebär att du ser till att arbetet flyter på i butiken under dagen och är en viktig del i den dagliga driften. Det handlar om allt från att se till att det finns tillräckligt med personal inne och att det är ordning och reda i butiken till att coacha medarbetare och se till att nya medarbetare kommer bra in i arbetsuppgifterna.

Teamchef Willys
Som teamchef på Willys ser du till att leda dina medarbetare på avdelningen och fördela arbetsuppgifterna, så att ni tillsammans ser till att er avdelning ser fin ut och har fräscha varor i hyllorna. Du är även en viktig del i den dagliga driften. Dessutom finns du till för att stötta dina medarbetare, såväl nya som erfarna, och hjälper dem att klara av de utmaningar som ni ställs inför. 

Butikschef
Som butikschef på Willys och Willys Hemma är det du som ansvarar för att ni har en härlig arbetsplats där både medarbetare och kunder trivs. Du rekryterar ny personal, stöttar och utvecklar dina medarbetare och ansvarar för att potentiella ledare får rätt förutsättningar att komma vidare. Men det är inte enbart medarbetarna som är dina hjärtebarn – du ser även till att den dagliga driften fungerar, att ni följer de mål och strategier som är uppsatta för just din butik samt driver frågor kring hållbarhet och miljö.

Regionchef
Att vara regionchef innebär att du jobbar aktivt med butikscheferna i din region – rekryterar och introducerar nya chefer, coachar i det dagliga arbetet och utvecklar kompetensen hos butikscheferna. Vi tycker att det är viktigt att bevara personalen inom organisationen och du uppmuntrar butikscheferna att ta nästa steg. Du ser även till att man jobbar mot uppsatta mål och fattar budgetbeslut.

Supportkontoret

Drift
Här kan du bland annat arbeta med butiksdriftsfrågor och med att se till så att butikerna följer våra riktlinjer för hur vi vill att våra butiker ser ut och bemöter kunderna. Du kan till exempel jobba som driftkoordinator och konceptuppföljare.

E-handel och digital utveckling
Här arbetar vi med att driva och utveckla vår e-handel på willys.se samt inom koncernen. Du kan exempelvis jobba som online merchandiser, webbanalytiker och produktägare.

Ekonomi och affärskontroll
Här kan du arbeta med olika typer av redovisningsfrågor och intern-controlling.

Etablering och affärsutveckling
På den här avdelningen kan du arbeta med att etablera och bygga om nya butiker, göra butikslayouter och med affärsutveckling. Du kan exempelvis arbeta som layoutare, kylsupport och etableringsprojektledare.

Försäljning
Här är avdelningen som ansvarar för att prissätta varorna i våra butiker, ser till att vi har rätt sortiment, planerar och genomför kampanjer och gör sortimentsrevideringar. Du kan till exempel arbeta som säljledare, koordinator, prisstrateg och butikssupport.

Human Resources
På vår HR-avdelning arbetar vi som HR-partners med att stötta våra chefer i frågor som exempelvis arbetsrätt, rekrytering, ledarskap och arbetsmiljö. Här utvecklar vi ständigt nya processer och arbetssätt för att vara en attraktiv, utvecklande arbetsgivare för våra ledare och medarbetare.

IT
På vår IT-avdelning arbetar vi med olika IT-relaterade frågor och med de system som vi har i butikerna. Här har vi ett tätt samarbete med andra företag inom Axfood-koncernen. På avdelningen har vi tjänster så som processpecialister och IT-support. 

Marknad & Kommunikation
Här kan du arbeta med både intern och extern kommunikation, PR och marknadsföring på olika sätt, med vårt lojalitetsprogram Willys Plus samt med Willys e-handel. Du kan till exempel arbeta som kommunikatör, projektledare och produktionsledare.

Säkerhet
Här arbetar du med att se till så att både våra butiker och maten i butikerna följer olika säkerhetsfrågor. Du kan exempelvis vara matsäkerhetsansvarig eller butiksäkerhetsansvarig för en specifik butiksregion.